Logo Deinze Yacht Club Deinze Yacht Club

Slipway

Leden Deinze Yacht Club: hebben toegang tot de slipway met hun magneetkaart, deze magneetkaart is strikt persoonlijk en mag onder geen enkele voorwaarde worden doorgegeven.

Niet leden van Deinze Yacht Club; kunnen ook gebruik maken van de slipway, in een geest van verantwoordelijkheid en respect voor de mede-schippers, en daarom onder volgende strikte voorwaarden:

 • Als men gebruik wenst te maken van de slipway moet men steeds vooraf de havenmeester contacteren op één van de volgende gsm nummers +32 495 25 56 20 of +32 496 080 280.
 • Men kan een geldig verzekeringsbewijs voorleggen en het vaartuig beschikt over een geldig vaarvignet.
 • Men houdt zich strikt aan de richtlijnen van de havenmeester. Deze kan steeds een vaartuig de toegang ontzeggen.
 • Alle manipulatie van het vaartuig gebeurt door uzelf en alle eventuele helpers werken onder uw verantwoordelijkheid.
 • U veroorzaakt in de haven GEEN golfslag en houdt zich aan de snelheidsbeperking van 5 km/u
 • U veroorzaakt geen overlast. Bij beschadigen van de infrastructuur of andere vaartuigen dient u de havenmeester onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 • Kostprijs gebruik slipway 15€ per dag dat men gebruik maakt van de slipway, gelieve steeds gepast geld te voorzien. Dit is voor één vaartuig.
 • Doorgeven van de toegangscode aan derden is strikt verboden omwille van veiligheid.
 • Wagen en trailer enkel te parkeren op de Brielpoort parking of onder de Sint Martinusbrug en steeds voorzien van lichtbaar (lichtbaar niet op het gras achterlaten).
 • Steeds het hekken sluiten bij verlaten van de slipway.
 • Het niet naleven van deze richtlijnen heeft tot gevolg dat u voor de rest van het vaarseizoen geen toegang meer krijgt tot de slipway.