Logo Deinze Yacht Club Deinze Yacht Club
Activiteit: Nieuwjaarsreceptie 2010 van 17 Jan 2010 tot 31 Dec 1969 in Deinze Yacht Club

Verslag: Nieuwjaarstoespraak van de voorzitter

Nieuwjaarstoespraak van de Voorzitter Rik Van Landeghem op de nieuwjaarsreceptie DYC vzw. 17 jan.2010

Geachte aanwezigen, beste vrienden clubleden en sympathisanten,

Welkom op de nieuwjaarsreceptie van de Deinze Yacht Club, wat mij toelaat om u in naam van het gehele bestuur een gelukkig en voorspoedig 2010 toe te wensen. Vooreerst betekent dit een goede gezondheid voor eenieder, en daarnaast hopelijk opnieuw een mooie zomer. Het voorbije jaar is voor de nieuwe bestuursploeg een hele ervaring gebleken. Een yacht club met een omvangrijke infrastructuur vergt immers heel wat onderhoud, heel wat beheer en talloze beslissingen groot en klein. Ik wil dan ook van deze gelegenheid gebruik maken om de hele bestuursploeg te danken voor hun inzet. Roland en Sylvain, de vice-voorzitters, Luc secretaris, Paul penningmeester, Jan Labeeuw infrastructuur, Didier clubhuis, Patrick havenmeester en Jan Dierick hulphavenmeester. Dank zij het verdelen van de verantwoordelijkheden zijn we het eerste jaar goed doorgekomen. Ook mochten we de broodnodige steun ervaren van vele vrijwilligers, sommigen op bijna wekelijkse basis, zoals de respectieve echtgenotes van de bestuursleden, Bea, Nelly, Agnes, Nicole en Dirk als hulphavenmeester. Dit jaar werd gezegend met een mooi vaarseizoen. We hadden ons voorgenomen om het clubhuis zo veel mogelijk open te houden, en we hebben daarvoor een vaste uitbaatster gezocht en gevonden in de persoon van Rety. Zij heeft zowat alle zondagen en heel wat zaterdagen leden en bezoekers ontvangen. Bij regenweer was de opkomst uiteraard soms mager, maar we vinden het belangrijk dat er een regelmaat is, zodat meer en meer leden en bezoekers langs komen. Contact tussen de leden is tijdens het varen immers beperkt, en het clubhuis geeft de mogelijkheid mekaar te ontmoeten. Daarom heeft Didier dit jaar ook verschillende activiteiten georganiseerd, met succes mogen we wel zeggen. De website is een tweede realisatie, met de onmisbare steun van Inge, dochter van Patrick Dryoels. Je kan er alle informatie vinden van DYC, alsook de openingsdagen en uren van het clubhuis. We merken dat de site al flink geraadpleegd wordt, en vooral tijdens het vaarseizoen is het een onmisbaar baken. Een derde nieuwigheid was de organisatie van de werkdagen. Er is enorm veel te doen in een yachtclub om de installaties te onderhouden en te herstellen. Het bestuur richt dan ook verschillende werkdagen in voor onderhoud, en extra sessies voor grote werken, zoals nu het installeren van nieuwe kopsteigers. We krijgen daarbij steun van verschillende leden, maar helaas maar een beperkt aantal. We hebben daarom beslist om aan de leden een bijdrage te vragen van 25 euro per werkdag als ze NIET komen helpen. Op die manier dragen ze toch bij voor de materialen en gereedschappen. Wil u die bijdrage vermijden, kom dan minstens 3 werkdagen per jaar helpen. Tenslotte is de nieuwsbrief, die U regelmatig ontving dank zij de goede zorgen van Luc en Bea, de informatiebron omtrent alle nieuwtjes en toekomstige evenementen in de club. Lees het aandachtig. Het is echter niet allemaal rozengeur en maneschijn. Het bestuur heeft ook een aantal uitdagingen voor de toekomst. De belangrijkste is ongetwijfeld de VEILIGHEID. Dit jaar zijn de vandalenstreken drastisch verminderd door de afsluitingen, maar de georganiseerde misdrijven (diefstal van 2 vaartuigen, inbraak in een derde, schade aan auto’s) hebben ons danig geschokt. Het bestuur heeft het vaste voornemen hiervoor actie te nemen, maar de mogelijkheden zijn beperkt. Zo bekijken we veiligheidsinfrastructuur zoals alarm en camera’s voor de haven. We roepen alle leden ook op om ALTIJD de hekkens van de afsluiting en van de slipway te sluiten achter u, en nooit de codes door te geven aan onbekenden of derden.

 Veiligheid is een zaak van ieder lid.

De relatie van DYC met het stadsbestuur van Deinze is eveneens een constante zorg. Opgejaagd door een vijandige oppositie is het stadsbestuur zeer stroef in zijn houding naar ons. We hopen dat ooit een van de schepenen, of wie weet de burgemeester zelf, de vaarmicrobe te pakken krijgt. We zullen hem met open armen ontvangen in onze club.Intussen zullen we met fluwelen handschoenen pogen om tot consensus te komen met hen. Tenslotte plannen we een uitbreiding van de steigers naar de Noorderwal toe. Evenwel zal het inrichten van bijkomende steigers een financiële uitdaging zijn, die we nog niet onmiddellijk zien op te lossen. Ik roep de leden op om hun ideeën en suggesties, en zelfs ook eventuele klachten, over te maken aan het bestuur. Ze zullen ons helpen de club nog beter te besturen. Verder zodra het vaarseizoen begint, afspraak in ons clubhuis, elke zondag en bij mooi weer nog andere dagen. En in maart gaat opnieuw de Algemene Vergadering door, waarop ik u allen hoop te ontmoeten.

Ik wens jullie allen een gezond 2010, met veel mooie vaarmomenten, en helemaal geen pannes. Dank u voor uw aandacht, en laten we het glas heffen op de Deinze Yacht Club en onze prachtige hobby.

Toegevoegd door: patrick_dryoels op 2010-01-26 20:06:16
Terug naar agenda