Logo Deinze Yacht Club Deinze Yacht Club

VZW Deinze Yacht Club

Deinze Yacht Club VZW (DYC) is gelegen aan de oevers van één van de mooiste stukjes Leie en op een strategisch knooppunt met de andere vaarwegen naar Kortrijk- Brugge- Eeklo of Gent. De club bevindt zich dicht bij het centrum van de stad Deinze met zijn vele winkels, drank- en eetgelegenheden. De haven is gelegen naast het recreatiedomein 'de brielmeersen', welke dagelijks gratis te bezoeken is, op wandelafstand ligt het museum van Deinze & de Leiestreek.
DYC beschikt over een brede en gemakkelijk toegankelijke slipway via een magneetkaart. Het individueel gebruik van de slipway, is een service die door de havenmeester verleend wordt, aan "bezoekende" snelvaarders.
In totaal beschikt Deinze Yacht Club over 64 ligplaatsen voor pleziervaartuigen, waarvan 16 kopsteigers met een lengte van 11m, voor 30 boten. Hiervan zijn er 4 het hele jaar door gereserveerd voor bezoekers. Aan de kopsteigers en langsteigers Noorderwal is water en elektriciteit voorzien. Elektrisch aangedreven vaartuigen en fietsen kunnen hun batterijen opladen.
Het clubhuis is multifunctioneel en in het sanitair blok is douchegelegenheid.  In de onmiddellijke omgeving is er een ruime parking, voor wagen en trailer.
De club telt meer dan 100 leden en wordt bestuurd door een team van vrijwilligers, geholpen door alle leden. U vindt hun namen verder op deze website http://www.deinzeyachtclub.be. Voor alle informatie kan u overigens mailen naar info@deinzeyachtclub.be of havenmeester@deinzeyachtclub.be. Tel. +32 495 25 56 20
Deinze Yacht Club ziet zich ook als een toeristisch ambassadeur voor de Stad Deinze en de Leiestreek, waarmee goede en hechte relaties worden onderhouden.

Waarom lid zijn van Deinze Yacht club?

Een yachtclub biedt aan zijn leden een infrastructuur aan waarin zij hun hobby -  varen -  kunnen uitoefenen in veiligheid en gemak. Leden hebben ten allen tijde toegang tot deze infrastructuur. Deze infrastructuur is uitgebreid en duur om te onderhouden. Verder komen bij het uitoefenen van de watersport vele reglementen en voorschriften kijken. De club is ook hier verplicht om aan al deze eisen te voldoen, wat haar leden vele kopzorgen bespaart.
Deinze Yacht Club richt tijdens het jaar verschillende evenementen in om zowel de technische kennis, de vaardigheden, als het sociaal contact tussen de leden te bevorderen.
De slipway, de ligplaatsen, het sanitair blok en het clubhuis maken samen met de informatieverstrekking, de sociale evenementen en de contacten het totale gebeuren van “ watersport” of “bootje varen “ . Zij staan in eerste instantie ter beschikking van de leden, die hiervoor ook betalen via hun lidgeld en steigergeld.
De boten die aangemeerd liggen bij de club vormen een aanzienlijk kapitaal voor zijn eigenaars. Veiligheid is dan ook een belangrijk element, alsook discipline. De haven is voorzien van een afsluiting en veiligheidsverlichting.  Toezicht gebeurt door de havenmeester en de bestuursleden, ter plaatse en ook via webcamera’s.
Het spreekt vanzelf dat door dit alles de kosten om de werking te verzekeren aanzienlijk zijn. Lid zijn is dan ook niet goedkoop, maar de lasten worden evenredig verdeeld. Het budget wordt jaarlijks in detail uiteengezet op de algemene vergadering, gecontroleerd door 2 commissarissen, en door de leden goedgekeurd.
Om al deze redenen is een yachtclub een ietwat speciale club. Een yachtclub eist van zijn leden een zekere attitude en gedrag, dat als "goed zeemanschap" kan worden omschreven: beleefd en behulpzaam zijn tegenover mede-varenden. Respect voor de havenmeester, de clubafspraken en de vaarregels.
Wij streven ernaar om het clubgebeuren en het vrijwilligerswerk te promoten. Daarom bestaat sedert jaar en dag een systeem van werkdagen. Hierdoor blijft de kost van onderhoud van de installaties beperkt, kosten die door de leden moeten worden betaald. Omdat steeds dezelfde leden hieraan deelnamen (en dezelfde anderen ook niet) werd beslist om de kosten van het onderhoud te spreiden over de leden. Het systeem is dan ook eenvoudig: elk lid betaalt een bijdrage voor de werkdagen, en zij die effectief komen werken krijgen deze bijdrage in schijven terug. Deelname aan de werkdagen is geen verplichting ( in andere clubs wel ), maar dan vinden we het normaal dat daar een kleine vergoeding tegenover staat.
Iedereen is immers vrij om lid te zijn van een club of om als individuele watersporter zijn hobby te beoefenen. De leden van Deinze Yachtclub zijn een vriendenkring die in alle eenvoud genieten van het varen, het feestvieren. Daarnaast dragen ze bij tot toerisme voor Deinze en de Leiestreek. Elk jaar staan ze in voor enkele maatschappelijke acties zonder daarom in de kijker te lopen. Alhoewel per definitie elke schipper een optimistische individualist is, mogen we er prat op gaan dat wat de club vandaag is, het resultaat is van de inbreng van elk individueel lid die het collectief belang voor ogen heeft.
Dit geeft je alvast een eerste indruk wie we zijn, waarvoor we staan.
Met vriendelijke groeten en tot op het water.

PowerPoint voorstelling Deinze Yacht Club